Ročno odčitavanje

Ker imajo v drugih državah delilnike že dolgo, je večina starejše izvedbe in odčitavanje le-teh se še vedno vrši ročno. Takšne delilnike se odčita tako, da Brunatin monter obišče posamezno stranko in ročno odčita vrednost porabe na vsakem delilniku posebej. Poleg elektronskih se tako odčitavajo tudi izhlapilni delilniki.

Odčitavanje delilnika Futura
Odčitavanje se vrši z obiskom monterja na domu. Monter vstopi v stanovanje in odčita vrednosti porabe na vsakem delilniku posebej. Lahko se za to uporablja tudi ročna naprava na katero se shrani podatke o porabi, le-te pa se nato prenese na računalnik na sedežu Brunate v Ljubljani. Slaba stvar takšnega načina so možne napake. Pri teh delilnikih je nujen vstop v stanovanje, kar je včasih onemogočeno, saj včasih stanovalcev v času odčitavanja ni doma.


Odčitavanje izhlapilnih delilnikov
Izhlapilni delilnik ima dve ampuli napolnjeni s tekočino. Vsaka ampula je drugačne barve. Leva prikazuje lanskoletno porabo, desna pa letošnjo. Pri tej vrsti delilnika se odčita raven tekočine v ampulah:

  • letošnja poraba (desna stran)
  • kontrolna vrednost (leva stran)

Monter obe vrednosti vnese v ročni terminal, le-ta pa takoj preveri pravilnost vnešenih podatkov (v ročni terminal so predhodno vnešeni podatki o lanski porabi). Ko je odčitek izveden se leva ampula zamenja z desno, desna pa nadomesti z novo.

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.