politika zasebnosti in piškotkov

Preberite si o naši politiki zasebnosti

in uporabi piškotkov

Vašo zasebnost

jemljemo resno

Pri Brunati jemljemo varovanje vaših podatkov resno, zato si pri obdelavi podatkov vedno prizadevamo zagotoviti preglednost.

politika zasebnosti in piškotkov

Brunata kot

obdelovalec podatkov

V Brunati se vedno trudimo za varno obdelavo podatkov v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Kot del nove splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), ki je začela veljati 25. maja 2018, smo pripravili sporazum o obdelavi podatkov med Brunato kot obdelovalcem podatkov in našimi strankami kot upravljavci podatkov.

Sporazum o obdelavi podatkov je eden od pogojev za poslovno sodelovanje, v enaki meri kot npr. pogodba z navedbo pogojev prodaje in dostave naših izdelkov

Read our data processing agreement

GDPR

izjava

Brunata A / S obdeluje podatke za veliko število svojih strank, ki imajo vlogo upavljalca podatkov, kot je opredeljeno v GDPR. Obdelovalci podatkov moramo biti sposobni zagotoviti jamstva, potrebna za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, tako da obdelava podatkov ustreza zahtevam splošne uredbe o varstvu podatkov (uredba EU 2016/679).

Na podlagi letnega DPO poročila je vodstvo pripravilo to GDPR izjavo.

Read our GDPR declaration